مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای 80 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای 80 صفحه

کلمات کلیدی :

فصل دوم پایان نامه اخلاق و اخلاق حرفه ای
مبانی نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه داخلی اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه خارجی اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه پژوهش اخلاق و اخلاق حرفه ای
پیشینه نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای
ادبیات نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای
چارچوب نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای

رفتن به سایت اصلی

این نوشتار نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای می باشد. در بخش اول مبانی نظری اخلاق و اخلاق حرفه ای تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق اخلاق و اخلاق حرفه ای در پژوهش های داخلی و خارجی بررسی می شود.

 

تعربف مفهومی اخلاق:اخلاق عبارت است  از، یک سلسله خصلت ها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آن ها را  به‌عنوان اصل اخلاقی  می پذیرد. یا به‌عبارت‌دیگر، قالب روحی برای انسان که روح انسان در آن قالب و در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه ساخته می شود (مطهری، 1385).  تعربف مفهومی اخلاق حرفه ای: اخلاق حرفه ای در ساده ترین تعریف عبارت است از: اصول و معیار هایی که رفتار قابل‌قبول یا پسندیده را در یک حرفه تبیین می کند (علمی، 1387). به‌عبارت‌دیگر، اخلاق حرفه ای را رشته ای از علم اخلاق دانسته اند که روابط شغلی را موردمطالعه و بررسی قرار می دهد (شعاری نژاد،1364 :67).

 

 

اخلاق، جمع خُلق و در لغت دارای دو معناست؛ برخی اخلاق را به معنای نیرو و سرشت باطنی دانسته اند که برای انسان، تنها با دیده بصیرت و غیر ظاهر قابل درک باشد، در برابر خَلق که به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می شود، برخی دیگر خُلق را به معنای صفت نفسانی راسخ می دانند که انسان، افعال متناسب با آن را، بی درنگ انجام می دهد؛ مانند شجاعت. کسی که دارای خُلق شجاعت است در رویارویی با دشمن تردیدی به خود راه نمی دهد (شریفی، 1389). بر اساس مکتب الهام بخش اسلام، علم اخلاق، پاک ساختن نفس از صفات ناپسند و آراستن آن به ملکات جمیله است، که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می شود.

 

 

 

در متون غربي،از واژه هايي مانند Ethics و Moral استفاده شده است. در فرهنگ لغت وبستر  Moral را به عناويني مانند اصول مربوط به‌درستی و نادرستي رفتار و تبعيت از  استانداردهاي رفتار درست تعريف كرده است. با رجوع به ساير منابع، ازجمله فرهنگ آكسفورد و تحقيقات موجود، چنين استنباط مي شود كه Moral فضايل و رذايل اخلاقي را معرفي می‌کند و  Ethic همان علم اخلاق است و رابطه تنگاتنگي با فلسفه اخلاق دارد. به‌طورکلی، با جمع‌بندی تعاريف موجود در زمینه اخلاق، آن‌طور كه نقيب زاده (14-16) مطرح کرده است می توان گفت: آن گاه که آدمی از بایدها و نبایدهایی که بیشتر به‌صورت روا و ناروا، پسندیده و ناپسندیده عرضه می شوند، فراتر رود و به بازشناسی نیک از بد برسد، و این شناخت ارزش نیک، او را به کردار شایسته برانگیزد، به قلمرو اخلاق رسیده و در راه انسان شدن گام نهاده است ( نقیب زاده به نقل از حقیقت، 1389: 109).

 

 

 

در مبحث اخلاق حرفه ای، سخن از مجموعه ای از گزاره های اخلاقی و باید ها و نباید هایی است که مخاطب اصلی آن در درجه اول به حرفه  مندان یک رشته و در ارتباط با مسئولیت های حرفه ای آنان است. علم اخلاق قرن ها قبل از میلاد مسیح در مشاغل و حرف گوناگون وجود داشته است. اما تاریخ تدوین اولین اصول اخلاق حرفه ای به حدود سیصد سال پیش از میلاد بر می گردد که متعلق به حرفه پزشکی می باشد و به سوگند نامه بقراط برمی گردد، که در آن وظایف و مسئولیت های اخلاقی پزشکان مشخص‌شده بود. برخلاف نظام های اخلاقی گذشته همچون نظام ارسطویی که در آن ها اخلاق امری درونی و شخصی تلقی می شد، امروزه مسئولیت های اخلاقی از این امر فراتر رفته و به حیطه مناسبات بین فردی، سازمانی و گروهی کشیده شده و در طیفی از مسئولیت های فردی- شخصی تا مسئولیت های فردی- شغلی و نیز مسئولیت های سازمانی گسترده شده است. چنین تحولی را انقلاب کپرنیکی در اخلاق نامیده اند (قراملکی، 1382)؛ که نقطه عطفی در پیشینه مکاتب اخلاقی است. نتیجه چنین دیدگاه هایی، پیدایش مفهوم اخلاق کاربردی است که اخلاق حرفه ای یکی از اقسام آن است. 

 

 

بنابراین خاستگاه مفهوم اخلاق حرفه ای، از این دیدگاه سرچشمه می گیرد که اخلاق فراتر از مجموعه ای از مسئولیت های فردی و شخصی است. به‌عبارت‌دیگر نظریه پردازان و حرفه مندانی که مایل به بحث در مورد اخلاق  حرفه ای اند، بیش تر مفهوم حرفه را پذیرفته اند و به‌طور ضمنی تائید نموده اند که حوزه عملی و نظری رشته  آنان قابلیت تبدیل‌شدن به یک حرفه را دارا است. براي پي بردن به پيوند ناگسستني مفهوم حرفه بااخلاق كافي است به پيشينه ي پيدايش اصطلاح حرفه در سده هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي اوج دوران اصلاح‌طلبی ديني مراجعه شود. در دوران اصلاح‌طلبی دینی، اصطلاح حرفه با این گزاره شکل‌گرفته که تحقق حرفه  هر فرد، عالی-ترین شکل فعالیت اخلاقی است. به عبارت روشن تر، حرفه در بدو پيدايش اش، از دیدگاه كساني چون لوتر مبارز سرسخت و سرسلسله كوشش هاي اصلاح‌طلبانه ديني در اروپا  به‌عنوان توجيهي اخلاقي از فعاليت دنيوي به‌کاررفته است. اين بدان معناست كه از آغاز، حرفه با مفهوم اخلاق عجين بوده و پذيرش مفهوم حرفه به معناي پذيرش خودبه‌خودی اخلاق-حرفه ای است. چنين پيشينه اي در تعاريف امروزين از حرفه، انعكاس قدرتمندي دارد، و همواره اخلاق، يك ركن اساسي در تعاريف معتبر ارائه‌شده از مفهوم حرفه بوده است (وبر، 1371 : 75). 

 

 

 

فهرست مطالب 

فصل دوم پایان نامه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اخلاق و اخلاق حرفه ای

1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات    12
1-4-1- اخلاق:    12
1-4-2 – اخلاق حرفه ای    12
1-4-3- مشاوره    13

فصل دوم: بررسي ديدگاه صاحبنظران و پيشينه پژوهش
2-1- مبانی نظری    16
2-1-1-  مقدمه    16
2-1-2-  رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق    16
2-1-3- دیدگاه صاحبنظران    21
2-1-4-  تاريخچه حرفه اي گري    37
2-1-5-  تاریخچه اخلاق حرفهای    40
2-1-6- عوامل پايه اي اخلاق حرفهاي    41
2-1-7-  اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی    42
2-1-8-  ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام    43
2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران    45
2-1-10-  اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان    46

پژوهش های پیشین    49
2-2-1-  پژوهش های داخلی    49
2-2-2-   پژوهش های خارجی    53
2-3- پرسش های پژوهش    56
2-3-1-  بخش کیفی    56
2-3-2-  بخش کمی    56

منابع 

 • پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری)

  پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری) گروه های خبری مقاله گروه های خبری تحقیق گروه های خبری پژوهش گروه های خبری پروژه گروه های خبری رفتن به سایت اصلی •محصول عبارتست از آنچه بتواند برای جلب تتوجه ، تملک ، کاربرد…

 • بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران

  بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران قاعده غرر غرر در بیع داخلى غرر در حقوق اسلامى غرر در قانون مدنى ایران غرر در معاملات بررسی قاعده غرر تاثیر غرر در معاملات دانلود…

 • بررسی نانوساختارهای متخلخل

  بررسی نانوساختارهای متخلخل آئروژل‌ دانلود پایان نامه مواد نانو متخلخل دانلود پایان نامه نانوساختارهای متخلخل نانوحفره‌های اکسید آلومینیوم دانلود پایان نامه رشته شیمی دانلود پایان نامه بررسی نانوساختارهای متخلخل دانلود پایان نامه شیمی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه…

 • پروپوزال توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک

  پروپوزال توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک کلمات کلیدی : زنجیره تامین ناب زنجیره تامین چابک استراتژی های زنجیره تامین ناب استراتژی های زنجیره تامین چابک ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای ناب ویژگی های زنجیره…

 • جزوه درس اصول مهندسی سد

  جزوه درس اصول مهندسی سد جزوه اصول مهندسی سد رفتن به سایت اصلی جزوه اصول مهندسی سد به تعداد 35 صفحه pdf مناسب مرور و جمع بندی ایام امتحانات   شامل مباحث زیر می باشد. مقدمه تاریخچه سد سازی در…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی

  پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان…

 • اخلاق پژوهش

  اخلاق پژوهش اخلاق پژوهش پاورپوینت اخلاق در پژوهش مقاله اخلاق در پژوهش اهمیت اخلاق در پژوهش اخلاق در پژوهش pdf کاربرد اخلاق در پژوهش چیست تاریخچه اخلاق پژوهش اخلاق پژوهشی چیست ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشخیص بدافزار در ابر 74 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشخیص بدافزار در ابر 74 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری بدافزار پیشینه تحقیق بدافزار مبانی نظری رایانش ابری پیشینه تحقیق رایانش ابری مبانی نظری تشخیص بدافزار در ابر پیشینه تحقیق تشخیص بدافزار در ابر…

 • بررسی نمود مضامین شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس

  بررسی نمود مضامین شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس درونمایه مرگ در شعر شاعران دفاع مقدس درونمایه شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس بررسی مرگ و شهادت در اشعار دفاع مقدس دانلود پایان نامه شعر مقاومت دانلود پایان نامه بررسی…

 • ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی

  ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی کلمات کلیدی : پایان نامه پولشویی پولشویی در صنعت بانکی پایان نامه مبارزه با پولشویی کشف پولشویی با داده کاوی طراحی الگویی براي تقلبات مالی کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی…

 • ارزیابی عملکرد شعب بیمه ایران با DEA

  ارزیابی عملکرد شعب بیمه ایران با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمه با DEA ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها…

 • پاورپوینت بسکتبال

  پاورپوینت بسکتبال پاورپوینت ، بسکتبال رفتن به سایت اصلی —زادگاه بازی بسکتبال آمریکاست . این بازی در اوایل پاییز سال ۱۸۹۱ میلادی توسط شخصی به نام جیمز نای اسمیت پایه ریزی و ابداع شد . اما ، از قرن‌ها پیش…

 • برزخ از دیدگاه سهروردی

  برزخ از دیدگاه سهروردی برزخ ویژگی های عالم مثال صور معلقه سهروردی اهمیت عالم مثال سهروردی دانلود مقاله برزخ از دیدگاه سهروردی همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته ادبیات fileina فروشگاه…

 • مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان

  مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش مبانی نظری عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت…

 • شكل‌گیری رئالیسم ایرانی

  شكل‌گیری رئالیسم ایرانی رئالیسم فارسی روزنامه‌نگاری رمان واقعگرا دانلود مقالات رشته ادبیات شكل‌گیری رئالیسم ایرانی دانلود مقالات ادبیات فروش مقالات ادبیات خرید مقالات ادبیات سیستم همکاری در فروش فایل رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته ادبیات شكل‌گیری رئالیسم ایرانی…

 • پاورپوینت قرارداد های تاخت

  پاورپوینت قرارداد های تاخت کلمات کلیدی : پاورپوینت قرارداد های تاخت swap contract قرارداد تاخت انواع قراردادهاي تاخت تاريخچه معاملات تاخت ساز و كار معاملات تاخت تاخت نرخ سود تاخت نرخ سود استاندارد تاخت نرخ سود غيراستاندارد تاخت حاشيه‌اي تاخت…

 • بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران

  بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران بطلان رأی داوری بطلان رأی داوری در حقوق ایران پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران ابطلال رای داوری پایان نامه ابطلال رای داوری بررسی جهات ابطلال رای…

 • پرسشنامه بررسی ارتباط بین رهبری فرآیند توزیع با تلاش های بازاریابی و عملكرد كانال های توزیع

  پرسشنامه بررسی ارتباط بین رهبری فرآیند توزیع با تلاش های بازاریابی و عملكرد كانال های توزیع پرسشنامه تلاش های بازاریابی پرسشنامه عملكرد كانال توزیع پرسشنامه قیمت گذاری پرسشنامه رهبری خرده فروشی پرسشنامه رهبری كانال توزیع رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان…

 • پاورپوینت بررسی چالشهای حقوقی پرداخت بین المللی از طریق حواله های ارزی

  پاورپوینت بررسی چالشهای حقوقی پرداخت بین المللی از طریق حواله های ارزی کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی چالشهای حقوقی پرداخت بین المللی از طریق حواله های ارزی چالشهای حقوقی پرداخت بین المللی از طریق حواله های ارزی مفهوم حواله مفهوم…

 • پاورپوینت عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان

  پاورپوینت عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان دانلود رایگان پاورپوینت عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان پاورپوینت عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان الگوی نیروی پورتر عوامل محیط خارجی تحلیل عوامل محیط مدل PEST…

 • تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ

  تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ سیستم بیمه بدنه اتومبیل زبان برنامه نویسی سی شارپ ERD سیستم بیمه بدنه اتومبیل Class Diagram سیستم بیمه بدنه اتومبیل دانلود تجزیه و تحلیل…

 • پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا

  پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا دانلود رایگان پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا آفات و بیماریهای گندم و کلزا تحقیق آفات و بیماریهای گندم و کلزا بررسی آفات و بیماریهای…

 • هوش مصنوعی

  هوش مصنوعی هوش مصنوعی مقاله هوش مصنوعی تحقیق هوش مصنوعی پژوهش هوش مصنوعی پروژه هوش مصنوعی رفتن به سایت اصلی تاریخچه هوش مصنوعی q q1943، مک کولوچ و والتر پيتز: ارايه مدل نرون مصنوعي بيتي( دو حالته) قابل يادگيري به…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی عملکرد مالی سازمان مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بیمه ارزیابی عملکرد مالی…

 • بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله

  بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله ابهام در معامله ابهام در مورد معامله رفع ابهام از مورد معامله نحوه رفع ابهام از مورد معامله روشهای رفع ابهام از مورد معامله دانلود پایان نامه ابهام در…