اعتبار رشد در نكاح و طلاق

اعتبار رشد در نكاح و طلاق

کلمات کلیدی :

سن رشد در نکاح
اعتبار رشد در نکاح
اعتبار رشد در طلاق
بلوغ و رشد در قانون مدنی
پایان نامه سن رشد در نکاح
اختیار دختر در نکاح در فقه
جایگاه اذن ولی در نکاح دختر رشیده
بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران
اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران
اعتبار رشد در نکاح و طلاق در مذاهب اسلامی

رفتن به سایت اصلی

ضرورت دخالت ولي در امر نكاح دختر بالغه باكره رشيده

بند الف) تعريف باكره رشيده
     بكارت در لغت بمعني باقي ماندن و دست نخوردگي است و اصطلاحاً به زني بكر گفته  مي شود كه بكارت او از راه مواقعه و نزديكي از بين نرفته باشد. بنابراين اگر با زني مواقعه نشده ولي از راه ديگر، بكارتش از بين رفته باشد عنوان بكر را دارد. براين اساس ممكن است بكر حتي شوهر هم داشته باشد .

 

 پس با اين تعريف دو گونه زن، قابل تشخيص است: 
     اول- كساني كه تا بحال ازدواج نكرده و با آن ها همبستري نشده است. 
      دوم- افرادي كه قبلاً مورد آميزش قرار گرفته اند.

 

     بنابراين، معيار در تشخيص باكره از غير باكره، انجام عقد نكاح و يا عدم آن نيست بلكه معيار، نزديكي و ازاله بكارت است. چه بسا دختري قبلاً به عقد مردي درآمده ولي قبل از انجام عمل مواقعه از وي جدا شده است. چنين كسي را هم باكره مي دانند. عده اي از زنان به علل ديگري بكارت خود را از دست داده اند ولي باز در حكم باكره مي باشند، قول مشهور فقهاء اين است كه زني كه بكارتش بواسطة پريدن، به زمين افتادن، انگشت يا حيض شديد يا…. از دست رفته باشد در حكم بكر است زيرا حكم بكر با مخالطت و مواقعه با مردان زايل مي-گردد و اين وصف در اين موارد حاصل نشده است. 

 

 

     در مقابل، كسي كه بكارتش، از راه جماع از بين رفته باشد ثيب ناميده مي شود، فرقي هم نمي كند كه اين نزديكي بواسطة عقد صحيح باشد يا شهبه يا زنا،و در مورد زني كه از راه دبر با وي نزديكي شده دو قول وجود دارد: عده اي وي را باكره مي دانند زيرا بكارتش را از دست نداده ولي برخي بواسطة زوال حياء زن در اين مورد، وي را ثيب دانسته اند . 

 

     در فقه عامه، حنفيه مي گويند: بكر، صفت زني است كه تا بحال مورد آميزش واقع نشده و لذا هرگاه زن بواسطة حيض يا پرش يا… بكارتش را از دست بدهد، بكر حقيقي مي باشد. همچنين است هرگاه به عقد صحيح يا فاسد به ازدواج ديگري درآيد و ليكن قبل از دخول، طلاق داده شود يا همسر او بميرد و… اما كسي كه بواسطة زنا بكارتش را از دست داده در حكم بكر است بدين معني كه هر چند بكارتش زائل شده ولي هرگاه زنا را مجدداً تكرار نكند و حد هم نخورد در حكم بكر است. والاّ ثيبه خواهد بود.

 

 

 

بند ب) ضروت دخالت ولي
     برخي از مذاهب عامه نظير شافعيه دخالت ولي را به طور مطلق شرط صحت عقد مي دانند و بدون حضور ولي عقد را باطل مي دانند و برخي نيز مانند حنيفه دخالت ولي را شرط صحت عقد نكاح نمي‏شمارند و اعتقاد دارند زن مي تواند خود را به نكاح عقد نمايد. اما مذهب شيعه قايل به تفضيل است و در اطلاق هيچ گروهي را نمي پذيرد.

 

 

اما نظرات تفضيلي اماميه:
     الف) در مورد ثيبه  به استقلال وي در نكاح قايل است به اين معني كه وي مي تواند بدون اذن و رضايت ولي خويش را به عقد و نكاح در آورد و او اختياردار خويشتن است.
     ب) در مورد باكره بالغه رشيده مشهور فقها قايل به اشتراك بين ولي و دختر هستند به نحوي كه هم استقلال و حاكميت اراده بر سرنوشت خويش (دختر) و هم مصلحت و خيرانديشي ولي لحاظ گردد.
     ج) در مورد دختر صغيره و پسر صغير قايل به اطلاق اذن و دخالت ولي است به نحوي كه ثبوت ولايت در تزويج پسر و دختر صغير في الجمله از قطعيات است و فقهاي عامه و خاصه بر آن اتفاق نظر دارند و حتي عده اي نيز بر آن ادعاي اجماع نمود-اند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
گفتار اول) ضرورت دخالت ولي در امر نكاح دختر بالغه باكره رشيده    7
بند الف) تعريف باكره رشيده    7
بند ب) ضروت دخالت ولي    8
گفتار دوم) نحوه ولايت بر دختر بالغه باكره رشيده    10
بند الف) بررسي اجمالي نكاح افراد بالغ در فقه    10
1) پسر بالغ در فقه    11
2) دختر بالغ در فقه    12
3) بحث انتقادي راجع به سن ازدواج در فقه    13
بند ب) آيا اولياء نكاح بر بالغه رشيده باكره ولايت دارند    16
1) نظريه استقلال ولي    17
1-1) بررسي ادله موجود در فقه شيعه    18
2-1) بررسي ادله موجود در فقه عامه    22
2) نظريه استقلال دختر    26
1-2) بررسي نظريه استقلال دختر در فقه شيعه    26
2-2) بررسي ادله در فقه عامه    33
3) قول تشريك/ اشتراك ولي و دختر در امر ازدواج    37
4) استقلال ولي در عقد دائم و عدم آن در متعه    39
5) استقلال دختر در نكاح دائم و عدم آن در متعه    42
6) ولايت مادر و جد مادري    45
گفتار سوم) حدود اجازه ولي در نكاح دختر باكره رشيده    46
گفتار چهارم) ضمانت اجراي ازدواج دختر باكره رشيده بدون اذن ولي    48
گفتار پنجم) شرطيت رشد در ازدواج    53
بند الف) بیان قرآن کریم    53
بند ب)دیدگاه فقها    53
آيا براي استقلال در امر ازدواج تنها رشد داشتن در امور مالي كافي است؟    54
بند ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی    58
گفتار ششم) نكاح سفيه «غير رشد»    67

نتیجه گیری    72

فهرست منابع    73

 

 • نقش داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی الگوریتمها و تکنیک های داده کاوی

  نقش داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی الگوریتمها و تکنیک های داده کاوی الگوریتمهای داده کاوی تکنیک های داده کاوی کاربرد داده کاوی در crm نقش داده کاوی در crm پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش دانلود مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش پیشینه تحقیق عوامل موفقیت مدیریت دانش ادبیات نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش فصل دوم پایان…

 • پروپوزال پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث

  پروپوزال پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد داده کاوی پروپوزال در مورد داده کاوی در در ارزیابی ریسک حوادث نمونه…

 • پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات

  پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات دانلود رایگان پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات مفاهيم پايه فناوری اطلاعات زمينه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات مؤلفه هاي فناوري اطلاعات تعريف فنّاوري تعريف اطلاعات مفهوم فناوري اطلاعات تعريف جامع…

 • پرسشنامه عزت نفس فرزندان روزنبرگ word با نمره گذاری، روایی و پایایی

  پرسشنامه عزت نفس فرزندان روزنبرگ word با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word پرسشنامه حرمت خود روزنبرگ پرسشنامه عزت نفس کودکان پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ pdf پرسشنامه اعتماد به…

 • جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده

  جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی حقوق خانواده رفتن به سایت اصلی جزوه حقوق مدنی 5  استاد محبوبی - حقوق خانواده 70 صفحه pdf جزوه حقوق مدنی 5  استاد محبوبی -…

 • پاورپوینت تئوری های شهر نشینی

  پاورپوینت تئوری های شهر نشینی پاورپوینت تئوری های شهر نشینی تئوری های شهر نشینی پاورپوینت نظریه های شهر نشینی انواع نظریه شهرنشینی نظریه های کلاسیک شهرنشینی نظریه های جدید شهرنشینی دوره های نظریه کلاسیک نظریه شهرنشینی افلاطون الگوی شهری افلاطون…

 • بررسی فقهی و حقوقی اهلیت در معامله

  بررسی فقهی و حقوقی اهلیت در معامله پایان نامه اهلیت در معامله شرایط اهلیت در معامله اهلیت طرفین معامله اهلیت در حقوق ایران بررسی اهلیت در معاملات اهلیت در معامله در فقه وضعیت معاملین فاقد اهلیت اهلیت در معامله در…

 • پروپوزال ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

  پروپوزال ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی پروپوزال مدیریت دانش پروپوزال اثربخشی سازمانی بررسی وضعیت مدیریت دانش در گمرک استقرار مدیریت دانش در گمرک کیش پیاده سازی مدیریت دانش در گمرک کیش پروپوزال رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی…

 • ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC

  ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC کلمات کلیدی : ارزیابی سطح چابکی سازمان چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی مدل های دستیابی به چابکی سازمانی مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ چابکی سازمان با کارت امتیازی متوازن دانلود…

 • دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی

  دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی دانلود پایان نامه حسابرسی انواع حسابرسی دانلود پایان نامه مفاهیم حسابرسی دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوان مفاهیم حسابرسی دانلود پایان نامه حسابداری دانلود پایان نامه رشته حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

 • فصل دوم پایان نامه رایانش ابری

  فصل دوم پایان نامه رایانش ابری کلمات کلیدی : مبانی نظری رایانش ابری دانلود مبانی نظری رایانش ابری پیشینه تحقیق رایانش ابری دانلود پیشینه تحقیق رایانش ابری پیشینه داخلی رایانش ابری پیشینه خارجی رایانش ابری پیشینه پژوهش رایانش ابری پیشینه…

 • پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور عمومی…

 • محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع

  محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع ارکان جرم محاربه جرم محاربه در قانون جدید محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392 دانلود پایان نامه…

 • امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ

  امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ پایان نامه محاسبات ابری doc پایان نامه ارشد رایانش ابری پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری دانلود پایان نامه رایانش ابری پایان نامه امنیت در رایانش ابری سیستم های تشخیص نفوذ در…

 • زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در عصر ساسانی

  زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در عصر ساسانی روحانیون زرتشتی روحانیون عصر ساسانی فعالیت روحانیون عصر ساسانی نحوه شکل گیری روحانیون عصر ساسانی روحانیان زرتشتی در عصر ساسانی زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در…

 • بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان

  بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان سازگاری فرزندان با والدین سازگاری والدین و فرزندان پایان نامه تعارض زناشویی پایان نامه در مورد تعارض زناشویی رابطه تعارضات زناشویی با سلامت روان تعارض زناشویی و رابطه والد و کودک رابطه تعارضات…

 • انعطاف پذیری در سیستمهای تولید : یک رابطه و رویکرد پویا

  انعطاف پذیری در سیستمهای تولید : یک رابطه و رویکرد پویا انعطاف پذیری در سیستمهای تولید یک رابطه و رویکرد پویا رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه چکیده در این مقاله، ما فرض می کنیم که انعطاف پذیری در یک سیستم…

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی

  پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی  با DEA ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پروپوزال ارزیابی عملکرد نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای 107 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای 107 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اخلاق حرفه ای مبانی نظری اخلاق حرفه ای پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای پیشینه داخلی اخلاق حرفه ای پیشینه خارجی اخلاق حرفه ای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 مبانی نظری سرسختی روانشناختی ادبیات نظری سرسختی روانشناختی چارچوب نظری سرسختی روانشناختی فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی دانلود مبانی نظری سرسختی روانشناختی پیشینه سرسختی روانشناختی پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی پیشینه داخلی…

 • شرایط صحت شرط ضمن عقد و اثرات آن

  شرایط صحت شرط ضمن عقد و اثرات آن کلمات کلیدی : شرط ضمن عقد نواع شرط ضمن عقد اثر شرط ضمن عقد شروط ضمن عقد در قانون مدنی ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد تحقیق در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوشمندی بازاریابی مبانی نظری هوشمندی بازاریابی پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی پیشینه داخلی هوشمندی بازاریابی پیشینه خارجی هوشمندی بازاریابی پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی پیشینه نظری هوشمندی بازاریابی ادبیات…

 • بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی

  بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی دانلود پروژه نویز دانلود پروژه نویز در قطعات الکتریکی اثر نویز در قطعات الکترونیکی بررسی جامع و کامل نویز در قطعات الکتریکی رفتن به سایت اصلی بررسی جامع و کامل نویز در…

 • بررسی زیرساختهای مدیریت دانش

  بررسی زیرساختهای مدیریت دانش تركیب ابزارها و فناوری های مدیریت دانش مبانی زیر ساخت مدیریت دانش زیرساختهای مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc دانلود پایان نامه مدیریت دانش فناوری‌های مدیریت دانش پایان نامه زیرساختهای مدیریت…